Spring naar inhoud

Hoe willen we lokaal aan politiek doen in Kortrijk?

16/03/2011

Problemen van gewone mensen zijn maar ‘vertellingskes’ voor Carl Decaluwé

Maandag 14 maart was er zoals elke maand gemeenteraadszitting in Kortrijk. De agenda was eigenlijk redelijk mager deze keer. Maar er werd wel stevig gedebatteerd over de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope Woning’. Een belangrijk debat, want de problemen bij de Goedkope Woning zijn niet van de minste.

Ik wil het hier nu wel even niet hebben over de inhoud van dat debat, maar over de manier waarop het debat door sommigen in de gemeenteraad wordt gevoerd.

Het was Petra Demeyere (sp.a) die de debatten in gang schoot met haar tussenkomst over de zeer slechte staat van de woningen op de wijk ‘Nieuw Kortrijk’. Zoals verwacht schoot de meerderheid in hun repliek met scherp op Marc Lemaitre (sp.a), want volgens hen ligt de oorzaak van alle kwaad bij hem, hij was immers de vorige voorzitter van de Goedkope Woning. Beetje flauw, maar goed, part of the game zeker? Of toch niet? Wat later in de debatten hoorde ik iemand van de meerderheid zeggen: “laten we naar de toekomst kijken, en niet blijven stilstaan bij het verleden.
Akkoord. Laten we er verdorie samen, over de partijgrenzen heen, voor zorgen dat de problemen van nu zo snel en zo efficiënt mogelijk worden aangepakt. En laten we vooral de persoonlijke aanvallen achterwege laten. Wie van de bewoners is er nu verder geholpen met een sessie zwarte pieten doorschuiven van partij naar partij?

Maar het werd nog erger.
Philippe De Coene wou ook nog een oproep doen voor meer klantvriendelijkheid bij de Goedkope Woning. Zo haalde hij wat concrete dossiers aan, waaruit bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is bij de huisvestingsmaatschappij. Zo was er een dame die 103 dagen moest wachten op een antwoord (dan nog na veel aandringen van De Coene), nadat ze de maatschappij op de hoogte bracht van een probleem aan het huis. En de dame van 85 jaar die vroeg om een zitdouche in plaats van een bad. Antwoord van de maatschappij: onmogelijk, maar indien u dit wenst kan u op een lijst geplaatst worden om te verhuizen naar een andere woning, maar dat kan enkele jaren duren. Mevrouw is 85. De Coene kon zo nog even doorgaan, want de lijst is lang.

Wel, zo’n schrijnende klachten zijn voor raadslid Carl Decaluwé (CD&V) niets meer dan ‘vertellingskes’. De Caluwé vond het immers nodig om ook nog eens tussen te komen. Meestal doet hij dit niet en zit hij maar wat te roepen vanop zijn plaats naar alles wat beweegt op de oppositiebanken. En de spot drijven met de tussenkomsten van collegae raadsleden, dat kan hij ook goed. Maar er zijn er zo nog hoor… Anthony Vanden Berghe (open VLD) komt bvb bijna nooit tussen in de raad maar hij vindt het wel steeds nodig om zonder het woord gekregen te hebben de debatten van persoonlijke commentaar te voorzien.

En het kon nòg erger.
We blijven bij Carl Decaluwé. Hij besloot de debatten met een raadgeving voor de progressieve fractie. Zo stelde hij voor om te stoppen met aanhalen van concrete dossiers uit het dienstbetoon van de sp.a. “Want de hele sociale huisvesting, dat is gewoon een electoraal wingewest van de socialisten.” Van een zittend parlementslid zou men toch meer hoogstaande tussenkomsten mogen verwachten.

Wel, als dat de manier is van Dhr Decaluwé waarop we op lokaal niveau aan politiek moeten doen, of beter, niet mogen doen, dan stel ik voor dat we er allemaal mee stoppen en de boeken dicht doen. Want als luisteren naar de verzuchtingen van de Kortrijkzanen en bij uitbreiding ook nog eens aan die verzuchtingen proberen te verhelpen, niet meer mag… waar zijn we dan eigenlijk nog mee bezig?

Het is in ieder geval niet de manier waarop ik aan politiek wens te doen.
Het is de verdomde plicht voor elke politicus, van OCMW-raadslid tot premier van dit land, om te luisteren naar en aandacht te hebben voor diegene waarvoor ze verkozen zijn: ‘het volk’. Het is niet voor niks dat men parlementsleden ‘volksvertegenwoordigers’ noemt. Politiek om de politiek, daar doe ik niet aan mee.

Trouwens, meneer Decaluwé, als u van leer trekt over electorale wingewesten… wil u dan zo vriendelijk zijn om geen brieven meer te sturen naar de bewoners van de Vlasbloemstraat waarin u zichzelf op de borst klopt dat u er in de gemeenteraad mee voor zorgde dat de straat wordt heraangelegd? En zeker niet als u niet eens aanwezig was op die bewuste raadszitting. Dank.


Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: