Spring naar inhoud

Live @ gemeenteraad Kortrijk

raadszaal

Volg hier live verslaggeving en commentaar vanop de publieksbanken van de Kortrijkse Gemeenteraad. Soms serieus. Soms met een knipoog. Objectief, maar door een progressieve bril.

Volg de gemeenteraad nu ook op twitter via de hashtag #GRKortrijk of via @axelweydts de meest recente tweets kan je rechtsonder op deze pagina volgen.

Gemeenteraad 10/09/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Op de agenda vanavond: 25 punten, waarvan 5 toegevoegd door de raadsleden. Er zijn ook 4 punten in besloten zitting. Het is ook de laatste zitting voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Mondeling vragen. En aansluitend nog enkele punten in besloten zitting.
 • Schepen Maddens geeft een antwoord. “Er zijn reeds informatievergaderingen geweest voor alle verenigingen die gehuisvest zijn in het Groeningeheem. We zullen ook de verenigingen tijdig verwittigen indien iets aan hun situatie zal wijzigen. Zo hebben we al voor een aantal verenigingen een nieuwe locatie. Ongerustheid is overbodig. We zullen samen met de verenigingen op zoek gaan naar herbestemming.”
 • Maarten Seynaeve heeft nog een vraag over de onduidelijkheid m.b.t. het masterplan Groeningeheem. “Er zijn een aantal jeugdverenigingen actief in de gebouwen van de jeugdherberg, zullen deze kunnen blijven op deze locatie?”
 • Stefaan De Clerck weet naar eigen zeggen niets af van een afgewerkt stuk. Wij hebben dit nog nooit in het college besproken. “Ik kan niets openbaar maken wat niet bestaat.” De Clerck maakt zich kwaad op Bart Caron. “Uw insinuaties als zouden wij iets willen achterhouden zijn gewoon niet juist. Ik aanvaard dat niet!”
 • Bart Caron heeft nog een vraag over ‘de bijdrage van de stadsdiensten voor een nieuw bestuursakkoord en voor het meerjarig strategisch beleidsplan.’ Hij betreurt dat de stad ervoor heeft gekozen het bewuste document niet vrij te geven. Waarom is dit document niet openbaar? Wil het college dit alsnog doen? Ook Marc Lemaitre (sp.a) vindt het niet kunnen dat dergelijk belangrijk document niet wordt openbaar gemaakt. “Het is een fundamenteel recht van de raadsleden om alle documenten met betrekking tot het bestuur te mogen inkijken.”
 • Bart Caron vraagt welke inspanningen de stad heeft genomen om niet-Belgen te laten registreren als kiezer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Caron is niet tevreden over het aantal niet-Belgen dat zich registreerde. Schepen Cnudde (CD&V) is het daar niet mee eens. Er werden wel degelijk voldoende initiatieven genomen door de stad. Ook Anthony Vanden Berghe (open VLD) vindt 10% van het potentieel aantal wel degelijk een goed resultaat. “We staan daarmee op een verdienstelijke vierde plaats van alle centrumsteden.” Schepen Santy vult nog aan dat de procedure eigenlijk ook te moeilijk was. “Dit zou beter moeten de volgende verkiezingen.”
 • Schepen van stedenbouw Wout Maddens (open VLD) verzekert dat er bij de uitbreiding van de hogeschool voldoende open ruimte zal blijven. Het BPA voorziet dat slechts 20% van het park kan ingenomen worden. Wij zijn niet van plan dit plan te wijzigen. De schepen geeft ook een concreet antwoord op een aantal concrete vragen van Avijn. Patrick Jolie (CD&V) is bekommerd over de locatie van de gidsengroep. Zullen zij in deze omgeving kunnen blijven? Ook Koen Byttebier (open VLD) komt tussen. Hij wijst erop dat het noodzakelijk is de bewoners goed in te lichten over de plannen. Dit kan heel wat onzekerheid wegnemen.
 • Philippe Avijn (Groen) heeft een aantal vragen over de toekomst van het Magdalenapark. Er verschijnen de laatste tijd berichten in de media dat het park zou verdwijnen. “Wordt het park nu eigenlijk opgeofferd ten voordele van de uitbreiding van de HOWEST?”
 • Schepen Depuydt geeft De Coene gelijk. Een grondige evaluatie zal zeker nodig zijn. Aan de hand van deze evaluatie kan dan ook beslist worden of de volgende schijf van de toelage wordt toegekend. Depuydt wijst er ook op dat het niet zo evident is dat deze belangrijke beurs in Kortrijk blijft. Er is veel concurrentie.
 • Maarten Seynaeve vraagt zich af of het geld niet beter kan besteed worden. Wanneer zal de evaluatie plaatsvinden?
 • Philippe De Coene neemt het woord over deze subsidie. Hij vraagt dat de stad voldoende kritisch zal zijn in de evaluatie van de beurs. Het gaat immers om een enorm bedrag die Interieur van de stad krijgt. De binnenstad wordt beter betrokken bij het hele gebeuren, wat goed is en van zeer groot belang.
 • We beginnen aan het debat over de toelage aan de biënnale Interieur. Dit punt werd bij hoogdringendheid toegevoegd. Zie begin van dit verslag. Schepen van cultuur Christine Depuydt (CD&V) begint met even kort de bundel met de engagementen toe te lichten.
 • Bart Caron komt tussen op punt 10 over de studieopdracht voor de herinrichting van de gewestweg ter hoogte van De Prince in Marke. Caron vraagt dat minstens een van de drie oversteekpunten absoluut veilig worden gemaakt. “Ik betreur dat de optie van een fietserstunnel niet werd weerhouden in de studie.”
 • VB wil het amendement wel aanhouden en ter stemming voorleggen. Patrick Jolie (CD&V) vindt ook dat het amendement geen zin heeft. Het toezicht aan de scholen is en blijft een prioriteit van de politie. Het amendement werd verworpen. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd. Seynaeve sneert nog even naar Groen. Zo vindt hij het hypocriet dat voor de raad actie wordt gevoerd voor verkeersveiligheid en dan in de raad tegen het amendement van het VB stemde. De voorzitter sluit de debatten.
 • De burgemeester vindt de samenwerkingsovereenkomst wel goed. “Veel van de taken gebeuren samen met de stad. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat we die samenwerking optimaal kunnen uitvoeren. Er is ook geen amendement nodig voor het schooltoezicht. De politie is immers wettelijk al verplicht om in te staan voor de verkeersveiligheid. Dit amendement heeft dan ook geen enkel nut.”
 • We kunnen beginnen aan de agenda. Bij punt 2 vraagt Seynaeve opnieuw het woord. Volgens het VB kan de samenwerkingsovereenkomst beter. Ze vinden dat een aantal taken (verwijderen kadavers op openbare weg, afleveren van parkeerborden, …) kunnen afgestoten worden. Seynaeve wil ook een amendement toevoegen dat er voor zorgt dat de politie meer toezicht kan houden aan de scholen.
 • Het agenderen van het punt werd aanvaard. Enkel VB stemde tegen.
 • Philippe De Coene (sp.a) vindt dat in deze de hoogdringendheid best wel wordt aanvaard. “Indien het punt niet kan geagendeerd worden, dan kunnen we dit belangrijk dossier straks niet behandelen in de raadszitting. Het is beter dat we het punt ten gronde bespreken voor de aanvang van Interieur en niet erna. Het is ook dankzij een amendement van de progressieve fractie dat we hier het debat hebben afgedwongen over de toekenning van deze hoge subsidie aan de beurs.”
 • Er werd een punt toegevoegd bij hoogdringendheid. Over de samenwerkingsovereenkomst met Interieur. Maarten Seynaeve (VB) is het daar niet mee eens. “Er is geen enkel geldig motief om dit punt bij hoogdringendheid toe te voegen.” Zo zegt het decreet dat punten bij hoogdringendheid enkel kunnen toegevoegd worden als de niet agendering zou impliceren dat er een gevaar voor de stad dreigt.
 • De zitting is geopend. Eerst worden de verontschuldigingen overlopen en geeft de voorzitter een aantal belangrijke data mee.
 • Voor aanvang van de raad voert Groen actie voor een ‘straffer fietsbeleid’. Kortrijk neemt immers dit jaar opnieuw niet deel aan de autoloze zondag. Nochtans beloofde schepen Leleu in de gemeenteraad van oktober vorig jaar dat Kortrijk zou meedoen dit jaar.
Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: