Skip to content

Worden arrogantie en leugens een handelsmerk bij de Kortrijkse CD&V?

13/09/2011

Verontwaardiging. Dat is wat ik voel op dit ogenblik. Om meerdere redenen, maar telkens om eenzelfde oorzaak: de houding van sommige CD&V-politici.

Gisteren was er gemeenteraad in Kortrijk. En daar wordt een mens niet bepaald vrolijk van. Ik heb het hier nu even niet over de inhoudelijke kant van de agenda.

 

  • Raadslid Marc Lemaitre (sp.a) werd, andermaal, door Carl Decaluwé brutaal de mond gesnoerd in de debatten over de veel te hoge energiefacturen in Kortrijk. Hij verweet Lemaitre een gebrek aan dossierkennis en populisme. Dan probeert eens mens eens iets te doen aan oneerlijke tarieven. Respect voor andere overtuigingen, men moet het daarom nog niet eens zijn, lijkt mij een mooi principe. Hier vind je meer over de inhoud van het debat.
  • Dan was er de stemming over bovenstaand agendapunt. Het merendeel van de raadsleden van de meerderheid wisten op geen duizend uur over wat er gestemd moest worden. Aandachtig zijn tijdens de vergadering waarvoor ze verkozen zijn, staat duidelijk niet op de checklist van de vele apathische raadsleden. De stemming moest zelfs eens overgedaan worden. In de Kortrijkse gemeenteraad weet de meerderheid niet op welk knopje te duwen, als voorzitter Lieven Lybeer niet eerst een stemadvies meegeeft. Dat deed hij nu niet omdat hij niet eens wist over wat er gestemd werd. Gelukkig zijn er nog aandachtige raadsleden zoals Philippe De Coene die hem tijdig van advies en regels uit het gemeentedecreet kan voorzien.
  • Patrick Jolie (inderdaad, alweer CD&V) vindt intussen fotootjes kijken op zijn laptop veel interessanter dan de debatten volgen. Een mens moet toch iets doen om dat presentiegeld waard te zijn hé?
  • En dan over wat de waarnemend burgemeester verklaarde over de vele zware criminele feiten rond Da Shake. In de vorige gemeenteraad beweerde hij niet op de hoogte te zijn. Terwijl hij wel degelijk in het bezit was van talrijke politierapporten. Hij stelde zelfs eigenhandig een brief op naar de milieuambtenaar met de vraag om op basis van een vernietigend politierapport een toekomstige milieuvergunning negatief te adviseren. Lybeer gaf gisteren, tijdens de raadszitting van september met een uitgestreken gezicht toe dat hij wel op de hoogte was. Hij erkent dus dat hij loog in de vorige gemeenteraad. Er zijn politici die al voor minder mochten opstappen, maar in Kortrijk kan/mag dat allemaal. Raad wat hij nog allemaal verzweeg tijdens debatten in de gemeenteraad. Wie vertrouwt die man nog?
  • Na het punt van Da Shake was de helft van de CD&V-raadsleden al vertrokken. Er stonden nog vier punten op de agenda. Er moesten ook nog twee brandweermannen bevorderd worden (in besloten zitting). De CD&V / open VLD-coalitie was niet meer met voldoende raadsleden aanwezig om zeker te zijn van een meerderheid om de betrokken pompiers te bevorderen. Zonder schaamte ontlopen de CD&V-ers hier zo hun verantwoordelijkheid. Uiteraard stemde de oppositie mee, zodat de bevorderingen niet in het gedrang kwamen.
  • Stefaan De Clerck kwam, zoals steeds, veel te laat aan op de raadszitting. Bleef, zoals steeds, tijdens de zitting voor langere periode weg. En vertrok, zoals steeds, als een van de eersten. Wedden dat hij in 2012 zal schermen met wat hij allemaal voor Kortrijk deed? En deels terecht. Maar de basistaak van een verkozene; zijn kiezers vertegenwoordigen in de raad, ho maar!

En net toen ik dacht dat we het wel eventjes gehad hadden met die arrogantie en leugens…

  • Kwam Carl Decaluwé op de proppen met een niet mis te verstaan verwijt aan het adres van Philippe De Coene over de hetze rond de studiereis/snoepreis van de mediacommissie van het Vlaams Parlement: De Coene is een ordinaire leugenaar die zijn kar op het laatst keert.
    En dan nu de feiten. De fractiesecretaris van sp.a deelde al op 7 juni mee dat er geen sp.a-deelnemers zouden zijn aan de bewuste reis naar Bollywood en Qatar. Meer dan drie maanden op voorhand. Van karren keren op laatste moment  en leugens van commissievoorzitter De Coene geen sprake dus. Alweer een leugen van een Kortrijkse CD&V-er. En dat op twee dagen tijd.

Van zo’n toestanden word ik dus behoorlijk kwaad en verontwaardigd. Dit hoeven wij niet te pikken. Iedereen heeft het recht te weten op welke achterbakse, arrogante en verwerpelijke manier sommige politici hun mandaat invullen. Maar er zijn alternatieven. Verandering in Kortrijk is meer dan ooit nodig.

Advertenties

De kracht van twitter

07/06/2011

Tijdens de Kortrijkse gemeenteraad van 6 juni jl. werd er opvallend veel getweet. Geïnteresseerden konden, zoals steeds, de gemeenteraad volgen op deze blog. Maar sinds kort probeer ik tussen het luisteren, schrijven en praten met mijn buren op de publieksbanken door, ook nog af en toe een tweet de wereld in te sturen. Als die tweet gaat over de Kortrijkse Gemeenteraad dan plaats ik er de ‘hashtag’ #GRKortrijk bij (klik gerust eens op die hashtag, dan zie je meteen alle tweets die daarover gingen). Heel wat tweeps (zo noemt men ‘twitteraars’) gebruiken ook diezelfde #GRKortrijk om mee in debat te gaan over de thema’s op de raad. Zowel raadsleden als geïnteresseerde inwoners mengden zich zo in de discussie. Alleen dat vind ik al een meerwaarde. Zo breng je de lokale politiek wel echt tot in de huiskamer van de Kortrijkzanen.

Maar het kan nog straffer. Tijdens de raadszitting opperde een geïnteresseerde burger, @slecluyse, dat er een livestream zou moeten opgezet worden van de gemeenteraad:

Via dit nieuwe kanaal kunnen geïnteresseerde burgers, van thuis uit, de debatten volgen in de gemeenteraad. Heel wat mensen zijn wel geïnteresseerd in die discussies, maar de verplaatsing maken naar het stadhuis lukt uiteraard niet altijd.

@BertHerrewyn lanceerde reeds tweemaal een dergelijk voorstel in de gemeenteraad, zie ook dit stukje. Het stadsbestuur is hier tot nog toe jammergenoeg niet op ingegaan. Maar dat kan binnenkort veranderen, dankzij twitter. Er ontstond immers een gesprek op twitter tussen @BertHerrewyn, @KoenByttebier, @VincentVQ (koning twitter ;-)), @slecluyse en @AxelWeydts. En wat bleek? Open VLD is het voorstel genegen. Koen Byttebier, fractieleider van de open VLD, meent dat er een grote meerderheid te vinden is voor dergelijk voorstel. Na de raad werd afgesproken de koe bij de horens te vatten en op de zitting van juli het voorstel te lanceren. Benieuwd naar het standpunt van het stadsbestuur!

Journalist van het Kortrijks Handelsblad @mvdr_be zei het zo:

En er zijn nog mooie voorbeelden van de kracht van twitter. Zo ontstonden de plannen voor de SHAME betoging, tegen het uitblijven van een regering, eigenlijk op twitter. Verder van huis worden zelfs revoluties gestart en ondersteund door het gebruik van twitter.

Nog enkele leuke tweets die gisteren de revue passeerden:

Maar laten we het vooral ook allemaal wat relativeren. Twitter is de wereld niet.

Hoe willen we lokaal aan politiek doen in Kortrijk?

16/03/2011

Problemen van gewone mensen zijn maar ‘vertellingskes’ voor Carl Decaluwé

Maandag 14 maart was er zoals elke maand gemeenteraadszitting in Kortrijk. De agenda was eigenlijk redelijk mager deze keer. Maar er werd wel stevig gedebatteerd over de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope Woning’. Een belangrijk debat, want de problemen bij de Goedkope Woning zijn niet van de minste.

Ik wil het hier nu wel even niet hebben over de inhoud van dat debat, maar over de manier waarop het debat door sommigen in de gemeenteraad wordt gevoerd.

Het was Petra Demeyere (sp.a) die de debatten in gang schoot met haar tussenkomst over de zeer slechte staat van de woningen op de wijk ‘Nieuw Kortrijk’. Zoals verwacht schoot de meerderheid in hun repliek met scherp op Marc Lemaitre (sp.a), want volgens hen ligt de oorzaak van alle kwaad bij hem, hij was immers de vorige voorzitter van de Goedkope Woning. Beetje flauw, maar goed, part of the game zeker? Of toch niet? Wat later in de debatten hoorde ik iemand van de meerderheid zeggen: “laten we naar de toekomst kijken, en niet blijven stilstaan bij het verleden.
Akkoord. Laten we er verdorie samen, over de partijgrenzen heen, voor zorgen dat de problemen van nu zo snel en zo efficiënt mogelijk worden aangepakt. En laten we vooral de persoonlijke aanvallen achterwege laten. Wie van de bewoners is er nu verder geholpen met een sessie zwarte pieten doorschuiven van partij naar partij?

Maar het werd nog erger.
Philippe De Coene wou ook nog een oproep doen voor meer klantvriendelijkheid bij de Goedkope Woning. Zo haalde hij wat concrete dossiers aan, waaruit bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel is bij de huisvestingsmaatschappij. Zo was er een dame die 103 dagen moest wachten op een antwoord (dan nog na veel aandringen van De Coene), nadat ze de maatschappij op de hoogte bracht van een probleem aan het huis. En de dame van 85 jaar die vroeg om een zitdouche in plaats van een bad. Antwoord van de maatschappij: onmogelijk, maar indien u dit wenst kan u op een lijst geplaatst worden om te verhuizen naar een andere woning, maar dat kan enkele jaren duren. Mevrouw is 85. De Coene kon zo nog even doorgaan, want de lijst is lang.

Wel, zo’n schrijnende klachten zijn voor raadslid Carl Decaluwé (CD&V) niets meer dan ‘vertellingskes’. De Caluwé vond het immers nodig om ook nog eens tussen te komen. Meestal doet hij dit niet en zit hij maar wat te roepen vanop zijn plaats naar alles wat beweegt op de oppositiebanken. En de spot drijven met de tussenkomsten van collegae raadsleden, dat kan hij ook goed. Maar er zijn er zo nog hoor… Anthony Vanden Berghe (open VLD) komt bvb bijna nooit tussen in de raad maar hij vindt het wel steeds nodig om zonder het woord gekregen te hebben de debatten van persoonlijke commentaar te voorzien.

En het kon nòg erger.
We blijven bij Carl Decaluwé. Hij besloot de debatten met een raadgeving voor de progressieve fractie. Zo stelde hij voor om te stoppen met aanhalen van concrete dossiers uit het dienstbetoon van de sp.a. “Want de hele sociale huisvesting, dat is gewoon een electoraal wingewest van de socialisten.” Van een zittend parlementslid zou men toch meer hoogstaande tussenkomsten mogen verwachten.

Wel, als dat de manier is van Dhr Decaluwé waarop we op lokaal niveau aan politiek moeten doen, of beter, niet mogen doen, dan stel ik voor dat we er allemaal mee stoppen en de boeken dicht doen. Want als luisteren naar de verzuchtingen van de Kortrijkzanen en bij uitbreiding ook nog eens aan die verzuchtingen proberen te verhelpen, niet meer mag… waar zijn we dan eigenlijk nog mee bezig?

Het is in ieder geval niet de manier waarop ik aan politiek wens te doen.
Het is de verdomde plicht voor elke politicus, van OCMW-raadslid tot premier van dit land, om te luisteren naar en aandacht te hebben voor diegene waarvoor ze verkozen zijn: ‘het volk’. Het is niet voor niks dat men parlementsleden ‘volksvertegenwoordigers’ noemt. Politiek om de politiek, daar doe ik niet aan mee.

Trouwens, meneer Decaluwé, als u van leer trekt over electorale wingewesten… wil u dan zo vriendelijk zijn om geen brieven meer te sturen naar de bewoners van de Vlasbloemstraat waarin u zichzelf op de borst klopt dat u er in de gemeenteraad mee voor zorgde dat de straat wordt heraangelegd? En zeker niet als u niet eens aanwezig was op die bewuste raadszitting. Dank.


Renoveren in Kortrijk. Enkel op maat van de stad.

21/09/2010

Wie in Kortrijk plannen heeft om zijn huis te renoveren doet dit niet op het tempo zoals hij/zij dat zelf wil. Dit komt door het huidige premiestelsel, ingevoerd door schepen van stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering en grondbeleid Wout Maddens (open VLD). Het nieuwe premiesysteem richt zich, volledig terecht, op twee thema’s: ‘woonveiligheid en duurzaamheid’. Per thema komt jaarlijks een nieuw item aan bod en elk item loopt over een periode van twee jaar. U renoveert dus wanneer de stad het goed vindt en niet wanneer het u (financieel, organisatorisch) het beste uitkomt.

Laten we een realistisch voorbeeld nemen. Een inwoner van onze stad kocht een paar jaar geleden een woning. Het huis is in goede staat maar de ramen zijn aan vervanging toe. Daarom wil betrokkene, van zodra de stand van de spaarrekening het toelaat, nieuwe vensters plaatsen. Gelukkig kan er een premie bekomen worden bij de stad (ook bij de Vlaamse overheid en netbeheerder Eandis). De stad geeft een bedrag tot 80% van de betaalde factuur, met een maximum van 1000 euro. Mooi zo.
Het dak zou echter ook dringend eens geïsoleerd moeten worden. Maar financieel past dit niet echt, na de investering in nieuwe ramen. Een jaartje wachten dus, tot de spaarrekening wat werd aangezuiverd. Oeps! Een jaar later is de premie voor dakisolatie al terug afgevoerd. Pech, rubriek tegenslag, paragraaf slecht premiestelsel in Kortrijk.

En wat met een inwoner die graag zijn elektrische leidingen zou vervangen wegens vocht in de muur? Weeral pech. Gelukkig bestaat er een premie ‘keurbaarheid voor elektrische installaties’, die een financieel steuntje in de rug geeft om de leidingen te vervangen. Maar helaas, een premie voor vochtbestrijding is er (voorlopig) niet. Je kan u al inbeelden dat je wel al uw haar uittrekt als een jaar na de werken de stad alsnog een premie zou invoeren om vocht te bestrijden. Kafka in de stad van de minister voor vereenvoudigen Van Quickenborne, ingevoerd door een partijgenoot van hem dan  nog?!

Laten we het dan nog niet hebben over iemand die zijn volledig huis wenst te renoveren om het veilig en bewoonbaar te maken… met dit premiesysteem wordt dat een plan van enkele jaren natuurlijk. Op ritme van de stad. Qua dienstverlening kan dat toch wel beter, niet?

Het is natuurlijk niet allemaal slecht. Er zijn ook goede initiatieven. Ik denk bijvoorbeeld aan de bouwblokrenovatie in de straten rond de Veemarkt. Hierbij ondernemen de stad, het OCMW, het Stadsontwikkelingsbedrijf en het Sociaal Verhuurkantoor De Poort acties om eigenaars en bewoners warm te maken voor de renovatie van hun (huur)woningen. Al zou deze aanpak best geografisch verder uitgebreid worden. Er zijn nog buurten die nood hebben aan een dergelijke ‘one-shot premie’. Meer informatie over dit goede initiatief vind je hier.

In ieder geval zouden alle bewoners van deze stad beter gediend zijn met een volledig ander premiestelsel. We moeten het niet eens zo ver gaan zoeken. In de vorige legislatuur (CD&V-sp.a) bestond een algemeen systeem, waarbij de burger niet hoefde te renoveren op tempo van de stad. Dat was een goed systeem, ingevoerd door voormalig schepen Frans Destoop (CD&V). Gezien de demografische evolutie in Kortrijk zou het misschien zelfs wenselijk zijn dit ‘systeem Destoop’ nog wat uit te breiden. Het zou in elk geval een van de vele maatregelen kunnen zijn om jonge mensen te stimuleren om een nog op te knappen (betaalbaar) huisje te kopen in Kortrijk in plaats van weg te vluchten naar naburige gemeenten.

Ja, dit zal geld kosten, maar politiek gaat om keuzes maken. Dit zou een keuze zijn die ik zou aanraden aan onze beleidsmakers. Secret Gardens en extreem dure nieuwe bibLLLiotheek kosten ook geld. En wie zat/zit daar nu op te wachten?

Stadsbestuur komt belofte niet na aan de bewoners rond Site Callens

13/04/2010

Even terug in de tijd. Op 12 november 2009 riep de stad de bewoners van de Vlasbloemstraat, Moorseelsestraat en Garenstraat bijeen voor een eerste bewonersvergadering. Onderwerp van de bijeenkomst: de toekomstplannen van de stad op de Site Callens, een oud fabrieksterrein op het eind van de Vlasbloemstraat. Het stadsbestuur wenst daar een nieuw, logistiek gebouw te plaatsen waarin alle technische diensten van stad Kortrijk gecentraliseerd zullen worden.

Op die bewonersvergadering, die overigens constructief verliep, werden de voorlopige plannen toegelicht van hoe het gebouw er zou moeten uitzien. Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) beloofde toen aan de aanwezigen dat er sowieso nog een tweede bewonersvergadering zou georganiseerd worden om de definitieve plannen voor te stellen VOOR de bouwaanvraag voor de site zou ingediend worden. Een belofte, die nog eens telefonisch bevestigd werd door de betrokken stadsdienst aan Lander Vander Bauwhede, een collega buurtbewoner.

Ondertussen werd de bouwaanvraag ingediend. Sommige (inderdaad, niet alle?!) buurtbewoners kregen daarover een aangetekend schrijven. De eventuele bezwaren of opmerkingen aangaande het ontwerp moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor 24 april 2010. MAAR nog steeds geen bewonersvergadering. Zo is het gemakkelijk natuurlijk, de helft van de buurt weet niet eens dat het openbaar onderzoek lopende is. Laat staan dat ze enig idee hebben van de concrete ontwerpen.

Philippe De Coene (sp.a) vroeg gisteren in de gemeenteraad, tijdens de mondelinge vragen, aan het stadsbestuur waarom de belofte naar de bewoners toe niet werd gehouden. En nu komt het. Waarop de burgemeester letterlijk antwoordde: “Maar ik weet niet of de bouwvergunning al ingediend is.” Na overleg met de stadssecretaris en schepenen bevestigt Lybeer letterlijk: “Blijkbaar is de bouwvergunning nog niet ingediend.”

Onderstaande foto bewijst toch het tegendeel, denk ik. Ik kan mij vergissen, ik ken die procedures allemaal niet zo goed, …

Sta mij toe dat toch allemaal een beetje vreemd te vinden. Is dit openbaarheid van bestuur in Kortrijk? Wat heeft de stad te verbergen? Heeft de stad schrik van protest uit de buurt?

Het enkele maanden geleden opgerichte buurtcomité volgt de situatie op de voet. Hopelijk komt die bewonersvergadering er alsnog. Ik zou voorstellen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning terug in te trekken. Daarna een bewonersvergadering te organiseren, waarop de stad transparant en voor alle bewoners hun ontwerpen uit de doeken komt doen. Daarna moet de vergunningsaanvraag maar opnieuw ingediend worden en hebben alle bewoners rustig de tijd (30 dagen in principe) om eventuele opmerkingen over het ontwerp over te maken aan de stad. Dat zou fair zijn, dat had de stad beloofd. Al weet ik niet of dit technisch kan.

Vlaamse overheid niet akkoord met Kortrijkse belastingsverhoging.

10/02/2010

En Terecht!

Op de gemeenteraad van 09/11/09 werd door de meerderheid de verdubbeling van de tarieven voor de BID-taks goedgekeurd (BID staat voor Business Improvement District). En dat met de liberalen en de CD&V-unizo-vleugel in het bestuur! De progressieve sp.a – Groen! fractie was tegen deze verhoging, en terecht zo blijkt. 

Het Vlaams agentschap binnenlands bestuur vinden deze belastingsverhogingen niet kunnen, zei waarnemend burgemeester Lybeer (CD&V) bij aanvang van de gemeenteraad van februari. In hun schrijven aan het stadsbestuur dreigen ze er zelfs mee 7.4 miljoen euro schuldovername door de Vlaamse overheid te schrappen. De verdubbeling moet dus ongedaan gemaakt worden.

Waarvoor dient die taks eigenlijk? Bedoeling is dat de opbrengst van deze belastingen terugvloeien naar het BID of ook wel Kortrijks Handelsdistrict. Het Handelsdistrict werkt op twee pijlers: marketing-promotie en professionele ondersteuning. Zo kan het handelsdistrict acties opzetten rond belangrijke koopperdiodes zoals de braderie, de solden, eindejaar … Eigenlijk een veredeld braderiecomité met een klinkende naam dus.

Sp.a stelt voor dat die taks eens volledig herbekeken wordt. Want het is bovendien een oneerlijke taks: de tarieven worden berekend op basis van de oppervlakte van het handelspand. Zo zijn de taksen zeker niet altijd rechtevenredig met wat de winst van een handelaar is. In verhouding betalen de grote ketens ook veel minder dan een klein, lokaal winkeltje. In Het Laatste Nieuws konden we ook lezen dat bepaalde handelaars niet opgezet zijn met deze pestbelastingen, er zijn er zelfs die niet op de hoogte waren. Slechts 285 van de 485 handelaars stemden voor de taks (300 handelaars namen deel aan de stemming).

Ik stel me ook de vraag of het überhaupt nodig is extra belastingen te gaan heffen in een stad die op torenhoge financiële reserves zit.

De stad hoopt nu het Vlaams agentschap binnenlands bestuur te overtuigen van het nut van deze belastingsverhoging. We zullen zien.

Aankondigingspolitiek in Stad Kortrijk

02/02/2010

Vandaag lezen we in Het Nieuwsblad: “Houtmarkt wordt weer beter bereikbaar” en “Stad opent in zomer digitale informatiekiosken”.

Die digitale kiosken zijn een mooi en goed initiatief. Volledig voorstander.
De rijrichtingen om de Houtmarkt in en uit te rijden veranderen. En dit in het nadeel van de fietsers. Dat geeft de stad eigenlijk zelf toe in hun memorie van toelichting aan de gemeenteraad van 8/2/2010. Slechte keuze.

Maar losstaand van de inhoudelijke keuzes in deze dossiers worden deze beslissingen weeral aangekondigd vooraleer ze beslist zijn. Het komt immers de gemeenteraad toe over deze dossiers een beslissing te nemen op de zitting van volgende week maandag. De Kortrijkse verkozenen van het volk worden nog maar eens buiten spel gezet. Dedju toch.

Andere aankondigingen en beloftes verdwijnen dan weer in het niets. Guy Leleu (CD&V) beloofde eind vorig jaar nog dat de Persijnstraat zou aangepakt worden in januari van 2010. Hij was zelfs kwaad dat de sp.a sprak van de ‘vergeten’ werken! We zijn februari, schepen, wanneer begin je eraan? Iets vergeten? We zijn dit intussen gewoon van Guy Leleu.