Spring naar inhoud

Nieuwe website

09/04/2013

Mijn nieuwe website vind je hier.

Tot binnenkort.

Axel

Advertenties

Binnenkort nieuwe website.

21/02/2013

Dag iedereen,

Je merkt dat mijn website wat gedateerd is. Ik werk momenteel aan een nieuw concept.

Hopelijk tot binnenkort in een nieuwe omgeving!

Axel

Wie moet zondag winnen in Kortrijk?

12/10/2012

Mag ik uw kandidaat zijn?

03/10/2012

Dag iedereen,

Jullie hebben het wellicht al gezien of gehoord, op zondag 14 oktober ben ik kandidaat voor Kortrijk en West-Vlaanderen.

Ik sta op de 6e plaats voor de gemeenteraad en ben lijsttrekker voor de provincieraad.

Met onze toffe jonge ploeg onder leiding van Philippe De Coene voeren we een positieve campagne onder het motto ‘Uw Kortrijk’. We willen ons namelijk inzetten voor een stad waar veel meer met de inwoners rekening wordt gehouden.
Ons volledig programma kan je hier downloaden. Mocht je vragen hebben, aarzel niet mij te contacteren. Ik licht graag onze standpunten voor de stad toe.
Het zou me bijzonder veel plezier doen mocht ik op je steun kunnen rekenen. Alvast bedankt. En? Misschien mag ik wel je kandidaat zijn?

Jongeren geen interesse in politiek?

22/02/2012

Het is een veel verkondigde stelling de laatste tijd. Jongeren zouden geen interesse (meer) hebben in politiek. Je zou het hen nog niet kwalijk kunnen nemen, als je het tragikomische schouwspel van de voorbije jaren in overweging neemt. Meer dan 500 dagen onderhandelen om een regering op de been te krijgen, het is niet meteen het toonbeeld van verantwoord bouwen aan onze maatschappij. En dan druk ik mij nog zacht uit.

En toch geloof ik niet in die stelling.

Vorige week nog mocht ik als (jonge) voorzitter van de Kortrijks sp.a, samen met ons boegbeeld Philippe De Coene, onze nieuwe, jonge generatie voorstellen. Een toffe groep jongeren met zeer diverse afkomst. Onze jongste is 17 jaar, onze oudste 32. In totaal zijn we met een twintigtal. Wat toch wel behoorlijk veel is. En echt waar, we hebben niet eens veel moeite moeten doen om zo’n grote groep warm te maken. Het verliep bijna vanzelf, maar je moet er als partij en beweging voor open staan natuurlijk.

In onze jongerenafdeling, Animo , is er ruimte voor een aangename mix van vriendschap, actie voeren, de VeeKaa naar de finale van de Cup schreeuwen, debatteren, samen pinten pakken, de wereld willen verbeteren, … allemaal zeer ongedwongen en ‘naturel’.

In de partij zelf hebben we steeds de jongeren die er zin in hadden, onmiddellijk opgenomen in ons partijbestuur. En dan mag afkomst en stamboom absoluut geen voorwaarde zijn. Je hoeft niet tot twee generaties terug, lid te zijn van de ‘juiste’ vakbond of mutualiteit. Integendeel, diversiteit maakt een beweging sterk. Ikzelf kom bijvoorbeeld uit een puur ACW-nest; mijn grootvader was twaalf jaar schepen voor -toen nog- CVP in Kortrijk. Van een ‘andere’ afkomst gesproken. Ik kan mij goed inbeelden dat het 10 jaar geleden geen waar zou zijn. “Een kaloot bij de sossen!” We zijn intussen met 12 jongeren in ons afdelingsbestuur. En dat is goed, dat houdt de discussies dynamisch en levendig. Met de vinger op de pols.

Discussies, die zijn broodnodig. Bestuursvergaderingen waar maandelijks enkel zaken afgesproken worden zoals ‘wie verkoopt de bonnetjes op het eetfestijn?’ en ‘wie gaat in welke straten onze laatste folder bussen?’, die zullen nooit boeiend blijven, als ze het al waren, voor nieuwe mensen. Al hoort het er ook bij. Maar ga vooral in debat. Denk samen na over hoe Kortrijk morgen aangenamer is om in te wonen. Geef samen de partij van de toekomst mee vorm. Betrek jonge mensen zo veel mogelijk in de besluitvorming van de partij. Het loont.

En geef jongeren kansen. Kansen om zich te ontplooien en door te stromen. Kansen om werkelijk iets te doen met hun visie en ideeën. Daarom zullen in oktober een grote groep jongeren op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. En zullen er twee jonge mensen een zeer zichtbare plaats krijgen vooraan op de lijst: Tine Soens en Dieter Bels. En zeker niet onbelangrijk: het was Animo Kortrijk zelf die deze twee twintigers voorstelde. En de ervaring leert ons dat het kan. Zo werden in 2006 twee ‘animo-ers’ rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad: Bert Herrewyn en Petra Demeyere.

Voluit de kaart van de jongeren trekken, uiteraard zonder de iets minder jonge leden daarbij te vergeten, het doet jong geweld goesting krijgen in politiek. En geen politiek om de politiek. Politiek om iets te doen met die verontwaardiging die je voelt. Om onze samenleving te verbeteren. Om vooruit te gaan.

“The one charm of the past is that it is the past.” – Oscar Wilde

Bekijk hier het voorstellingsfilmpje van onze jongerengroep:

Goed bestuur in Kortrijk: geen begroting voor 2012

25/11/2011

België heeft geen bestuur en geen begroting. Kortrijk heeft wel een bestuur maar ook geen begroting. Die begroting 2012 komt er pas in februari 2012. De stad geeft zich bijna vier maanden extra de tijd om intern de plooien glad te strijken. Officieel heeft het uitstel te maken met externe factoren maar uit een rondvraag bij de Vlaamse centrumsteden en andere West-Vlaamse gemeenten blijken die factoren nergens een reden van uitstel te zijn.

De fractieleiders werden ervan in kennis gesteld dat er pas in februari van volgend jaar een begroting aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en niet op het einde van het jaar zoals het Gemeentedecreet voorziet. Die beslissing is eind oktober al genomen en de stad geeft zich dus bijna vier maanden extra tijd om een begroting op te stellen.

Het gevolg voor Kortrijk is alleszins dat er in het verkiezingsjaar 2012 twee maanden geen beleid kan worden gevoerd omdat men moet werken met voorlopige twaalfden.

De redenen die het stadsbestuur opgeeft voor deze opmerkelijke beslissing zijn drievoudig:

 • de recessie
 • de extra solidariteitsbijdrage voor de financiering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden (geraamde extra bijdrage van 2,5 miljoen euro in 2013 tot 3,6 miljoen euro in 2016)
 • het verdwijnen (Holding) of de daling (Gaselwest) van de dividenden.

Dat is opmerkelijk want Kortrijk is de enige stad die omwille van die reden de begroting uitstelt.
Wanneer keuren de andere centrumsteden in Vlaanderen hun begroting goed?

 • Aalst: december
 • Mechelen: december
 • Antwerpen: december
 • Brugge: november
 • Genk: december
 • Gent: december
 • Hasselt: december
 • Leuven: december
 • Roeselare: december
 • Sint-Niklaas: december
 •  Turnhout: december
 • Oostende: stemming op de gemeenteraad 21 januari. In Oostende is het een traditie om de begroting in januari van het lopende jaar te behandelen.

Een zicht op enkele andere steden in West-Vlaanderen

 • Waregem: december
 • Harelbeke: december
 • Ieper: december
 • Menen: december
 • Diksmuide: november
 • Veurne: december
 • Torhout: december
 • Tielt: bijna altijd later

Ook wat de ingeroepen redenen zelf betreft, zijn er grote vragen te stellen.

De extra solidariteitsbijdrage pensioenen van de statutaire personeelsleden.

De schepen van Financiën verklaarde in de Verenigde Commissies zelf dat de verhoogde bijdrage pas in 2013 ingaat. De eerste factuur van de nieuwe regeling bij het stelsel van de overheidspensioenen voor vast benoemde ambtenaren van de lokale overheden valt pas in mei 2013 in de bus van het stadhuis. Op de begroting 2012 moet daarvoor dus geen uitgave worden opgenomen.
Vertegenwoordigers van andere steden en gemeenten verklaren overigens dat de meerkost beheersbaar is. Wat niet wil zeggen dat wij als fractie onze kop in het zand steken. Wijzelf hebben al meermaals een duidelijke berekening gevraagd van de te verwachten extra kosten in de komende jaren.
Verdwijnen of daling van de dividenden.

 • Dividenden Gemeentelijke Holding: op de begroting  2011 is al niets meer te verwachten van het dividend van de Gemeentelijke Holding. Dat dividend is dus evenmin nodig om de begroting voor 2012 sluitend te maken.
  Hetzelfde signaal uit andere gemeenten: men houdt er al geruime tijd geen rekening meer mee.
 • Dividenden Gaselwest: het stadsbestuur zendt daarover tegenstrijdige signalen uit. Men zegt dat de dividenden zullen dalen, maar tegelijk koopt men extra aandelen Gaselwest (2,6 miljoen euro in 2011) met het argument dat de dividenden in de komende jaren zullen … stijgen. Hoe dan ook, op de lopende begroting (2011) is al zowat 4 miljoen euro minder inkomsten uit die hoek opgenomen dan Kortrijk in 2010 ontving (9 miljoen euro). Die inkomsten schommelen nogal van jaar tot jaar, afhankelijk aan de kapitaaloperaties bij Gaselwest. Zonder meevallers is de jaarlijkse ontvangst zowat 5 miljoen euro. Een minderontvangst van zeg maar een miljoen euro is geen onoverkomelijke aantasting van de stadsfinanciën (zowat 115 miljoen).

De redenen moeten niet buitenshuis worden gezocht.

De ware reden moet dus intern in plaats van extern gezocht worden. De laatste maanden is immers gebleken dat het college intern over tal van zaken overhoop ligt. Enkele voorbeelden.

 • Schepen Maddens werd een jaar voor de verkiezingen gedwongen om zijn paradepaardje, de woonpremies waar hij elk jaar aan sleutelde, op te geven. Het stelsel was nauwelijks drie jaar in voege en betekende op kruissnelheid nog geen 2 procent van de uitgaven. Als klap op de vuurpijl namen drie meerderheidsleden niet eens deel aan de stemming op de gemeenteraad om geen kleur te moeten bekennen.
 • Begin dit jaar werd luid aangekondigd dat er tegen de jaarwisseling 40 politiecamera’s zouden geplaatst worden. Nu luidt het dat het al mooi zal zijn als er volgend jaar één mobiele camera komt.
 • De bouwmaatschappij De Goedkope Woning krijgt van de stad geen bouwvergunning voor de tweede fase het modelproject Venning. De Goedkope Woning, met in het bestuur een schepen en gemeenteraadsleden van de coalitie, gaat in beroep tegen zijn eigen stadsbestuur. Op de laatste gemeenteraad blijkt dat de twee partijen procedurieel en inhoudelijk totaal andere dingen vertellen.
 • De stad komt op voor een propere ruimte maar de schepen van Leefmilieu moet toegeven dat zijn groendiensten al jaren onderbemand zijn om de vele taken in Kortrijk naar behoren uit te voeren.
 • In de gemeenteraad interpelleren leden van de meerderheid over verkeersonveiligheid in de stad, over de verloedering van de binnenstad en over de leegstand van veel handelspanden. Een prominent lid van de meerderheid gaat voor de gelegenheid zelfs in alle kranten samen op de foto met de fractieleider van oppositiepartij Vlaams Belang.

Maar wellicht speelt nog een andere factor mee bij het uitstellen van de begroting en dus het beleid 2012. Stefaan De Clerck keert straks terug als burgemeester van de stad. Iedereen weet dat hij andere keuzes maakt: hij kiest voor ‘innovatie, creatie en design’, het huidige bestuur gebruikt enkel ‘de warme stad’.
De optelling van al die interne conflicten leidt tot uitstel en verlamming, met de inwoners telkens als eerste benadeelde, want de stad wordt er daardoor niet betaalbaarder, niet veiliger, niet properder en niet groener op.

Voor meer info: Philippe De Coene (0477/45 32 32) en Marc Lemaitre (0473/38 26 47)

Sp.a en Groen! Kortrijk veroordelen homofoob geweld.

25/10/2011

Met verontwaardiging lazen wij de berichten over de geweldpleging, ingegeven door homohaat, in Kortrijk. Sp.a en Groen! veroordelen met klem dergelijke agressieve daden en vragen voor een gepaste aanpak van politie en gerecht. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat geweldpleging omwille van etnische afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging geen plaats hebben in onze maatschappij. Holebi-rechten onderscheiden onze samenleving van vele andere. Iedere daad van homofobie is een aanfluiting van de vooruitgang. Wij hopen dat de daders gevat en vervolgd worden.

Namens sp.a Kortrijk en Groen! Kortrijk,

Axel Weydts
Voorzitter sp.a Kortrijk

Philippe Avijn
Gemeenteraadslid voor Groen! Kortrijk